Zainspiruj malucha » Polityka prywatności – RODO

Polityka prywatności – RODO

Administratorem strony i fanpage Zainspiruj Malucha jest Iga Kiełczykowska.

Kontakt: zainspirujmalucha@gmail.com

Dane osobowe

Administracja serwisu  zainspiruj-malucha.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest  dobrowolne.

Każdy kto zostawia komentarz na stronie/fanpage na FB/ koncie na Instagramie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci: adresu e-mail, imienia i nazwiska, nick’a oraz IP.

 Użytkownik ma prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;

–  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

–  przenoszenia danych;

–  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

W celu otrzymywania Newslettera informującego o nowościach na stronie należy podać swój adres email.

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe otrzymywanie Newslettera.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę serwisu: administracja serwisu nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim (poza tymi, które mają odpowiednią podstawę prawną) danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników serwisu.

W każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji przez użytkownika z otrzymywania Newslettera. W tym celu należy przesłać administracji serwisu  stosowną wiadomość email lub kliknąć na link w treści Newslettera.

Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszych serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje, konkursy), niekomercyjne listy (np. życzenia itp.) oraz informacje komercyjne, których przesłanie zostało opłacone przez klientów serwisu zainspiruj-malucha.pl

Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych administracji serwisu.

Pliki cookies 

Serwis zainspiruj-maucha.pl  używa plików cookies (ciasteczek) do gromadzenia danych statystycznych, dostosowania treści serwisu do zainteresowań użytkownika oraz emisji reklam.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku użytkownika.

Pliki cookies  pomagają nam w określeniu upodobań użytkowników serwisów, a tym samym w doskonaleniu naszego serwisu dla użytkowników.

 Komentarze na blogu

Wszelkie komentarze z pomysłami, spostrzeżeniami, dzielenie się poglądami z innymi użytkownikami są mile widziane przez administrację serwisu, lecz podlegają ograniczeniom, co do ich treści.

Prezentowanie postaw rasistowskich, seksistowskich oraz obelgi i wpisy atakujące innych użytkowników jest zabronione.

Automatycznie usuwamy bez powiadomienia komentarze, które  noszą znamiona spamu i reklam. Dołączanie do komentarzy hiperłączy jest możliwe jedynie za zgodą administracji serwisu.

Prawa autorskie

Artykuły, informacje, zdjecia i grafiki zawarte w serwisie zainspiruj-malucha.pl stanowią własność administracji serwisu i nie mogą być kopiowane, przedrukowywane ani rozpowszechniane bez wyraźnego pozwolenia administracji serwisu.

Wszystkie zdjęcia umieszczone w zakładce „Zdjęcia” można wykorzystywać w postaci elektronicznej z zastrzeżeniem, że każdy materiał zostanie opatrzony informacją o źródle w formie hiperłącza (linku) do strony zainspiruj-malucha.pl

Dopuszcza się umieszczanie hiperłącza do serwisu zainspiruj-malucha.pl na innych stronach internetowych, blogach oraz portalach społecznościach bez uprzedniego powiadomienia administracji serwisu z wyjątkiem stron naruszających prawo,  zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Wyłączenie odpowiedzialności

Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy, brak lub nieaktualność informacji, zaś wszelkie decyzje podjęte na ich podstawie są podejmowane na wyłączną odpowiedzialność użytkowników strony.

Porady, recenzje, artykuły itp. powinny być szczegółowo analizowane przez użytkowników, porównywane z własnym przypadkiem i dopiero później wprowadzane w życie na wyłączną odpowiedzialność użytkownika serwisu.

Przetwarzanie danych na potrzeby konkursów

Biorąc udział w organizowanych przeze mnie konkursach, wyrażasz zgodę na:

1. Publikację swoich danych – imienia i nazwisko lub nick’a w celu ogłoszenia zwycięzcy;

2. Przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych. Dane zostaną wysłane przez Zwycięzcę do właścicielki strony Igi Kiełczykowskiej poprzez mail: zainspirujmalucha@gmail.com lub „wyślij wiadomość” na profilu na Facebooku, po wysyłce nagrody zostaną przechowane z zachowaniem należytej staranności; dane osobowe uczestników konkursu są przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, tylko do momentu wysyłki nagrody lub do czasu przekazania ich Sponsorowi.

3. Jeżeli nagroda będzie wysyłana przez Sponsora – wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych: imię i nazwisko, adres – w celu wysyłki nagrody; dane osobowe przechowywane są tylko do momentu wysyłki nagrody lub do czasu przekazania ich Sponsorowi. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane one dłużej niż do zamknięcia strony. Dane związane z organizacją konkursu zostaną usunięte po przekazaniu adresu do Sponsora.

Podstawa przetwarzania danych

Dane przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.